Friday, November 7, 2014

วิธี Block Fanpage หรือ Ban Fanpage

อยาก Block Fanpage หรือ Ban Fanpage เชิญทางนี้...

หลายท่านที่เปิด Facebook Fanpage ไว้ทำธุรกิจออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ หรือนำเสนอเรื่องราวที่สนใจ อาจมี user พันธมิตรบนเฟซบุ๊ค ที่เราไม่ต้องการให้มาพบเห็น หรือรับรู้เพจของเรา อยากจะ Ban user ออกไปจาก Fanpage ของเรา  วิธีการมีดังนี้...

 

1. เปิดหน้า Fanpage คลิ๊กเลือก Settings2. คลิ๊กเลือก Banned Users

3. คลิ๊กปุุ่ม Banned
- People Who Like This คือ บุคคลหรือ user ที่มากด Like Fanpage ของเรา
- Page That Like This คือ Fanpage ที่มากด Like Fanpage ของเรา4. หากต้องการ Ban user ให้คลิ๊กที่ People Who Like This
จะเห็นชื่อ user ทั้งหมด ที่มากด Like Fanpage ของเรา หากต้องการ Block หรือ Ban user ใดๆ ให้คลิ๊กที่รูปฟันเฟืองหลังชื่อ user นั้นๆ แล้วเลือกคำสั่ง Remove


5. จากนั้น จะมีกล่องข้อความถามว่า คุณต้องการลบ user name นี้ ออกจาก Fanpage ใช่หรือไม่?
หากแน่ใจว่าจะลบออกตลอดไป ให้คลิ๊กปุ่ม Confirm ได้เลย แต่หากต้องการ Ban ชั่วคราว ให้คลิ๊กถูกที่กล่อง Ban Permanently แล้วจึง คลิ๊กปุ่ม Confirm
www.ไอทีแม่บ้าน.com เปิดสอนการตลาดออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ การวางแผนทำธุรกิจเบื้องต้น, สร้างเฟซบุ๊ค ร้านค้าออนไลน์บนแฟนเพจ กลยุทธ์เพิ่ม Like เพิ่มยอดขาย โพสโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย โพสทีละหลายๆ 100 groups เรียนกลุ่มย่อย เน้นปฎิบัติงานจริง การตลาดออนไลน์ คุณทำได้เอง ไม่ต้องจ้างใคร หรือนำความรู้ ไปหาเงินออนไลน์ รับจ้างโพส, รับออกแบบ Fanpage, Admin Fanpage, รับโปรโมทธุรกิจ, รับจ้างเขียนบทความ, รับทำ Seo เปลี่ยนรายได้เสริม เป็นงานประจำ